Digitale ethiek & privacy

Volgens Gartner een groeiende bron voor ongerustheid. Geldt dat ook voor Nederland?

En hoe zit dat in relatie tot de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten? Max Beekhuis, directeur bij Doxis, reflecteert hierop.

‘Naarmate meer en steeds persoonlijker informatie vanuit allerlei verschillende omgevingen wordt verzameld en gebruikt, zal het beheer ervan doorslaggevend zijn of mensen vertrouwen hebben (of houden) in bedrijven of overheid. Het draait om transparantie.

Hoe ver wil je gaan? Hoe ver mag je gaan? Nieuwe kansen en mogelijkheden brengen ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Juist op het gebied van informatiebeheer en informatiehuishouding. Overheid en samenleving hechten onder alle omstandigheden aan zorgvuldigheid. Dat stelt eisen aan wat je aan de burger vraagt én hoe je daarmee omgaat.’