Worden wetten verdreven door algoritmen?

We zijn hard op weg naar de virtuele samenleving. Sterker nog: we staan er al met één been in. Doxis vindt het belangrijk hier een visie over uit te dragen Daarom publiceren we ook artikelen en blogs over dit thema. We hebben er zelfs twee boeken over geschreven: De Zwerm en Expeditie Zwerm. In dit artikel reflecteren we op de invloed van algoritmen op wetgeving.

Hoe transparant zijn algoritmen?

In april 2018 bracht Doxis het boek ‘Expeditie Zwerm. De weg van analoog naar virtueel werken’ uit. Dit boek is nog steeds zeer actueel. Hierin constateerde Doxis dat de overheid steeds vaker op algoritmen vertrouwt. Maar hoe transparant zijn de regels achter deze algoritmen? Inmiddels adviseert ook de Raad van State dat de burger beter beschermd moet worden.

De samenleving visualiseert in rap tempo. Door de exponentiële groei van data verrijzen overal in het informatielandschap de zogenaamde ‘databergen’. Met behulp van algoritmen, software die zelf contextueel kan zoeken en denken, proberen organisaties deze bergen te bedwingen. In potentie kunnen organisaties hierdoor snellere en beter geïnformeerde beslissingen nemen.

“Met Expeditie Zwerm draagt Doxis een duidelijk statement uit op de toekomst.”

Max Beekhuis Directeur