Social Return bij Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft najaar 2016 een Europese aanbesteding gedaan om circa 1 kilometer papieren archief te inventariseren, te selecteren, op te schonen, te bewerken en gereed te maken voor ‘eeuwige’ bewaring in de archiefbewaarplaats.

Doxis heeft die aanbesteding gekregen op basis van de aanwezige vakkennis en beschikbaarheid van de juiste mensen. Op 1 oktober 2019 moet het hele project zijn afgerond.

Aan dit grote project zat bovendien een zogenaamde ‘social return’ component, waaraan Doxis op een mooie wijze invulling heeft gegeven: er is op voordracht van Heerenveen iemand uit de gemeente opgeleid en begeleid om mee te werken aan het project, met daarna volop uitzicht op nieuw werk in dit metier. Een nieuwe toekomst voor iemand met de juiste motivatie en voor Doxis een mooie gelegenheid om iemand in te wijden in het vakgebied.