Opdrachten

Doxis heeft opdrachtgevers door het hele land. We werken vooral voor overheidsorganisaties; van ministeries tot gemeenten en alles daar tussenin. Ook zijn we onder meer te vinden in het onderwijs (universiteiten en hogescholen) en de energiesector. Om je een beeld te geven van wat we doen, vind je hier een aantal artikelen over onze projecten die zijn gepubliceerd in Doxis Magazine. Ook lees je hier meer over onze visie op actuele ontwikkelingen in de markt en het vakgebied.

Programma Samen Digitaal bij Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid hecht veel waarde aan goed informatiemanagement. Digitale informatie moet op de juiste manier worden opgeslagen en beheerd. Doxis heeft met het Ministerie van JenV binnen het programma ‘Samen Digitaal’ de ‘i-Wasstraat’ ontwikkeld. Een innovatief en succesvol traject! Wij zijn trots op onze bijdrage aan Programma Samen Digitaal Het programma […]

Bekijk deze opdracht
Doxis levert, los van de inzet van capaciteit, meerwaarde door het actief delen van kennis en netwerk.
Foto van Jan Rooijmans
Jan Rooijmans
Programmamanager Samen Digitaal – Ministerie van Justitie en Veiligheid

Digitale ethiek & privacy

Volgens Gartner een groeiende bron voor ongerustheid. Geldt dat ook voor Nederland?

Bekijk deze opdracht
“Nieuwe kansen brengen ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee.”
Foto van Michiel Rijneke
Michiel Rijneke
Directeur

Social Return bij Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft najaar 2016 een Europese aanbesteding gedaan om circa 1 kilometer papieren archief te inventariseren, te selecteren, op te schonen, te bewerken en gereed te maken voor ‘eeuwige’ bewaring in de archiefbewaarplaats.

Bekijk deze opdracht
“Het blijft (deels) mensenwerk…”
Foto van Jantine Ploeg
Jantine Ploeg
Consultant

Training ‘Kwaliteit werkt’ bij gemeente Woensdrecht

Doxis heeft een methode ontwikkeld voor kwaliteitsmanagement. We verzorgen hier regelmatig trainingen over voor diverse overheidsorganisaties.

Bekijk deze opdracht
“Kwaliteitsmanagement gaat de hele organisatie aan.”
Foto van Dick de Vries
Dick de Vries
Consultant

Worden wetten verdreven door algoritmen?

We zijn hard op weg naar de virtuele samenleving. Sterker nog: we staan er al met één been in. Doxis vindt het belangrijk hier een visie over uit te dragen Daarom publiceren we ook artikelen en blogs over dit thema. We hebben er zelfs twee boeken over geschreven: De Zwerm en Expeditie Zwerm. In dit artikel reflecteren we op de invloed van algoritmen op wetgeving.

Bekijk deze opdracht
“Met Expeditie Zwerm draagt Doxis een duidelijk statement uit”
Foto van Michiel Rijneke
Michiel Rijneke
Directeur
Radbout Universiteit
Logo Casade
Logo van de Kamer van Koophandel (KVK)
Logo Gemeente Deventer
Logo van Eneco